Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów w związku z korzystaniem ze stroną www.rajpodatkpwy.eu – zwanego dalej „Serwisem” - są przetwarzane przez przedsiębiorcę działającego pod firmą Bartosz Obszyński PROSPECT, świadczącego usługi w Krakowie, przy ul. Zamkniętej 10 lok. 1.5, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r., poz. 922 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe powierzane przez Klientów, w szczególności imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, przetwarzane są:
  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;
  2. Twoje dane Twoje dane będziemy przetwarzać tylko w celu wykonania powierzonych nam usług tj. rozliczenia nadpłaty/niedopłaty podatku z zagranicy, uzyskania świadczeń socjalnych w zagranicznych urzędach, a także pomocy w kontakcie z zagranicznymi urzędami w innych powierzonych nam sprawach. 
  3. jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych,
 3. Jakie dane przetwarzamy?
  • dane personalne ułatwiające identyfikacje Twojej osoby
  • dane dotyczące dochodu i zatrudnienia
  • dane dotyczące identyfikacji Twojego współmałżonka i dzieci
  • podstawowe dane dotyczące Twojego rachunku bankowego
  • dane kontaktowe
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić realizacje złożonych zamówień.
 5. Powierzając swoje dane osobowe Klient ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo żądania ich usunięcia.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym urząd podatkowy może zażądać uzupełniających informacji, czyli przez 5+1 lat od końca roku, w którym wygasła Twoja umowa z Bartosz Obszyński PROSPECT.
 7. Przysługuje Ci:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  c) prawo do usunięcia danych
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  e) prawo do przenoszenia danych
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

 

Zasady bezpieczeństwa

 

 1. Serwis zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowego utracenia, zniszczenia oraz uszkodzenia. Serwis dokłada należytej staranności, aby informacje zawierające dane osobowe były:
  1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. proporcjonalne, dokładne i aktualne,
  4. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  5. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  6. bezpiecznie przechowywane i nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

 


Informacje techniczne

 

 1. Podczas korzystania przez Klienta z Serwisu na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych przez Serwis, co umożliwia jego rozwój zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.
 2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzeń Klienta i nie zmieniają ich ustawień ani ustawień zainstalowanego na nich oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 3. W trakcie korzystania z Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z Serwisu, jego opuszczenia lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.
 4. Serwis www.rajpodatkowy.eu wykorzystuje następujące pliki cookie:
  1. pliki niezbędne do działania Serwisu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu, logowanie, nawigowanie. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie z Serwisu jest niemożliwe;
  2. pliki zapewniające bezpieczeństwo działań dokonywanych w ramach Serwisu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne działanie;
  3. pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez Serwis informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z Serwisu;
  4. pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta;
  5. pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Serwis lub współpracujących z nim reklamodawców oraz partnerów, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań Klienta, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
  6. pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Instagram), z których korzysta Klient Serwisem.
 5. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. W przypadku braku zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu Klienta, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Można również za każdym razem po zakończeniu korzystania z Serwisu usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 6. Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.
 7. Dane osobowe Klienta są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych

 

 

Postanowienia końcowe

 

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej serwisu www.rajpodatkowy.eu